FORMULÁR NA ODSTÚPENIE(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od registrácie na platforme www.megixo.com (ďalej len „Platforma“))

KOMU: Megixo s. r. o.
     Horná 37
     Banská Bystrica 974 01
     e-mail: [email protected]

OD:    Meno a priezvisko:
     Adresa:
     (prosíme vyplňte svoje identifikačné údaje)

Týmto Vám oznamujem, že v zmysle článku 9.5. všeobecných obchodných podmienok Platformy VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (ďalej len „VOP“) odstupujem od zmluvného vzťahu založeného podľa článku 3.7 VOP (registrácia na Platforme a vytvorenie účtu na Platforme).

Dátum   a miesto   tohto   oznámenia:      ____________________________________Podpis spotrebiteľa:                ____________________________________
                          (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)